يه سر بزنين منو ببينين!!  http://www.niksalehi.com/poet.htm

                                  http://www.niksalehi.com/poet/beyk.htm

نظرتونو اينجا در مورد شعر بي‌هوس بدين:

http://www.naghmeh.com/ShowPoem.asp?PoemID=2968

/ 3 نظر / 26 بازدید
......

چه خبر؟

Milad Pazooki

ميبينم که با رفيقای ما خيلی حال ميکنيو شعر هاتو ميندازی تو سايت کامی :)) بابا بی خيال .... به جای اينکه با سايت ملت کلاس بزاری هم بيار يه دونه خودت بساز .... تو که مايشو داری :)) سلام برسون بابای

Milad Pazooki

راستی يه چيزی يادم رفت که بگم ... دراز جون شما بی زحمت يه آرشيو درست کن و اين همه بار صفحاتتو زياد نکن .. چون حتی منی که خونه ADSL دارم هم پدرم در مياد تا بازش کنم ... چه برسه به بقيه ملت .... راستی يه چيزه ديگه ... يه لطفی بکن و عکس هايی که ميزاری اينجا رو دودره نکن از سايت هايی نظير ۷ سنگ و اينا و خودت برو يه هاست مجانی گير بيار و اين عکس مکسارو بنداز اونتو ... چونکه اينطوری خيلی سيته ...