يه روز خوب

ميخوام دهنتونُو آب بندازم( يا يه چيزی شبيه اين!! )32.gifجونم براتون بگه امروز رفتيم خوشگذرونی به بروبچز به منطقه تفريحی خُجير . انقدر حال داد که نگو05.gif

ولی چندين اتفاق برای من افتاد که خيلی منُو به فکر فرو بُرد انقدر که دارم غرق ميشم!!02.gif

يهو همين الان ياد يه شعر از رسول يونان افتادم که ميگه:

اسمم را گفتم

                    مرا نشناخت

عينکم را برداشتم

                        مرا نشناخت

حالا مطمئنم

اگر پوست صورتم را هم کنار بزنم

باز مرا نخواهد شناخت

لو ديگر عوض شده است

و چشمهايش

                 مال خودش نيست

پاهای زنی گناهکار

                         او را در خيابان‌ها مي‌گرداند.

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
آقاي دكتر اسحاقي

چی چی خوش گذشت زديد مارو ناقص کرديد رفت ميگه خوش گذشت /کلک منم که نفهميدم شعرت چه مفهومی داره

مهراز

شرمنده از اينکه نقص شدی ولی حقت بود / فکر کردم فقط خودم فهميدم منظورم چيه!! / ... او ديگر عوض شده است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاشکی اونم بفهمه!؟!؟

yani midooni dooset daram

امروز نيومدی؟؟!! منم نيومدم. . . دوستام گفتم تو نيومدی. . . چی شده بود؟؟