تـــــــف . . . .

اگه اجازه بدين يه دوبيتی براتون بنويسم که کار چند ماه پيشمه:

سر راهت توقف ميکنم باز

کمی بوسه تعارف ميکنم باز

تو برگشتی ٬ ولی خوُب منتظر باش. . .

که روی صورتت تف ميکنم باز

****

/ 0 نظر / 22 بازدید