هيچی

امروز هيچی واسه گفتن ندارم جز اينکه هنوزم خوش باورم!!!! جز اينکه بازم خوبی منُو بدی ديگرون!!!15.gif

/ 4 نظر / 20 بازدید
........

تـو يکی از شعرات گفتی : << نامت شده ورد زبان افتاده بر جان غزل/آيينه ها را پس بزن حالا بشو مينای من! >> تو يکی از شعرای جديدت که خودم نخوندم گفتن که گفتی:<<خب ببين چقدر می ترسم از اخم و تَخمات سپيده! / يه زن ذليلِ يکِ يک خـوب مثِ بابات سپيده! >> هنوز به صداقتت شک دارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ILY

فردا می بينمت!I Love You

یار گم شده

baba ba ghoole kamran ojaghgaz bashe to khobi

مهراز

دمت گرم!! ولی سن کيمسن؟؟ شما؟؟