ايرج ضيائی

ایرج ضیائیشنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴ در خانه فرهنگ با صفا شب شعری با مسئوليت بنده برگزار شد در اين جلسه شاعران جوانی از نقاط مختلف تهران حضور داشتند. در ضمن استاد <ايرج ضيائی> نيز در جلسه شرکت کردند و در مورد مشکلات شعر و شاعر در دوران امروز صحبت نمودند و چند شعر از مجموعه های پيشين و مجموعه در حال چاپشان خواندند.

ايشان در سال ۸۲ با روزنامه ايران مصاحبه ای انجام داده اند که در صورت تمايل می توانيد بر روی لينک زير کليک کنيد.

گفتگوی روزنامه ايران با ايرج ضيائی

/ 0 نظر / 23 بازدید