برعکس!

همه چیز برعکس بودحتی در عکسهیچ چیز در عکس منطبق نبود با اصلحتی بر عکس!□نمی‌فهمماین عکس‌ها نشانه‌ی چیست؟!نگاهت به من ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 32 بازدید

....جاده‌ها مشکوک!

تمام تلاش ، رسیدن بود اما      راه دراز و                    جاده مشکوک   راه به راه خم می‌شدم کمرم می‌شکست تا                             رد پایت را....   اما....          توهم بود.... .... ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 31 بازدید
اسفند 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
تیر 87
1 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
11 پست